Ria van Els – Dubelaar:

“Van mij voor jou. Al mijn kennis, ervaringen, al wat ik zag en verzameld heb aan zijde, is in dit boek bij elkaar gebracht: een ode aan zuivere natuurzijde”

“From me to you. All my knowlegde, experiences, all that I saw and collected concerning silk, is brought together in this book: an ode to pure, natural silk.”

Over Ria van Els – Dubelaar

Ria van Els – Dubelaar (1954) volgde de vierjarige textielopleiding Ns (Naaldsierkunst ) in Haarlem, Nederland. Al tijdens deze studie raakte ze gefascineerd door natuurzijde, een fascinatie die haar hele leven gebleven is.
Na een aantal jaren als docent in het voortgezet onderwijs te hebben gewerkt, besloot ze zich fulltime te gaan bezighouden met zijde, de edelste van alle textiel vezels.

Ria was 30 jaar lang creatief directeur van Zijdar, het in natuurzijde gespecialiseerde bedrijf dat ze in 1982 mede oprichtte. In deze periode stelde ze prachtige tentoonstellingen samen voor de zijde-galerie die aan Zijdar verbonden was. Tevens richtte ze zich op de promotie van zijde.
Ze was medeorganisator van het grote Nederlandse zijde-symposium in 1986.
De ISA (International Silk Association) had met haar een enthousiast lid. Ze was zeer betrokken en volgde nauwgezet de interactie tussen producerende en consumerende landen, de ontwikkelingen op het gebied van de zijdeteelt, de verwerking van ruwe zijde, het weven, het verven en alle technische aspecten die daarbij een rol spelen.

Op en top in haar element in de zijde wereld legde ze contacten met textielkunstenaars over de hele wereld. Van klassieke Japanse kimono schilders tot hedendaagse ontwerpers van natuurzijden haute couture creaties.
Als programmaleider van trainingsprogramma’s haalde ze een groot aantal toonaangevende kunstenaars naar Nederland om masterclasses te geven.
Ria van Els onderscheidt zich door de enorme expertise. Ze wil haar kennis delen met een ieder die geïnteresseerd is en profileert zich nationaal en internationaal door het geven van lezingen, trainingen en workshops op haar vakgebied natuurzijde.
Momenteel is ze voorzitter van de Textielcommissie.nl, de organisatie die een platform biedt aan vak beoefenaars en geïnteresseerden in textiel in uiteenlopende disciplines.

Dit boek is de weerslag van een leven lang kennis verzamelen over alles wat met natuurzijde te maken heeft. De auteur neemt de lezer mee naar de fascinerende wereld van natuurzijde.
Ria van Els-Dubelaar pretendeert niet een technische wetenschappelijke verhandeling te geven. Haar doel is om haar passie voor zijde in al haar facetten over te brengen door middel van dit prachtige boek.

Van Ria van Els-Dubelaar verscheen eerder:
– Zijde: Stof tot Verven (1992) ISBN 90-213-0964-5
– Dutch Felt – Vilt in Beeld (2005) ISBN 90-90109078-3
– Dutch Quilts – Quilts in Beeld (2007) ISBN 978-90-78376-01-9

Geschreven door: Agnes M. Dubelaar, oprichtster Zijdar Natural Silk

About Ria van Els – Dubelaar

Ria van Els-Dubelaar (1954) first discovered her life-long fascination with natural silk during her four-year degree in textiles and needle art in Haarlem, the Netherlands. After a couple years of teaching in a secondary school, she decided to dedicate her life to silk, the finest of all textiles.

For 30 years, Ria was the creative director of Zijdar, the company specialising in natural silk that she co-founded in 1982. During this period she organised beautiful expositions in the silk gallery attached to Zijdar, as well as focusing on promoting silk. She co-organised the large Dutch silk symposium in 1986. Ria was also an enthusiastic members of the ISA (International Silk Association), following closely the interactions between silk-producing and silk-consuming countries, the developments in the industry, the treatment of raw silk, weaving, dyeing and all technical aspects involved.

Her passion for silk saw her come into contact with textile artists from all over the world, from classical Japanese kimono painters to contemporary designers of natural silk haute couture.
Working as a programme leader of training programmes, she was responsible for bringing a large number of important artists to the Netherlands to give master classes.

Ria van Els is distinguished by her immense expertise, and she wants to share her knowledge with everyone with an interest in silk. This has seen her give lectures, courses and workshops in her field, natural silk, all over the world.
She is currently active as the chairwoman of Textielcommissie.nl.

This book is the product of a life of collecting knowledge on everything relating to natural silk, and the author guides her readers through this fascinating world. This book does not pretend to be a scientific or technical treatment of the topic, but is rather meant to convey Ria’s passion for silk and all its facets.

Written by: Agnes M. Dubelaar, founder Zijdar Natural Silk